KULLANICI (DERS TALEP EDEN) SÖZLEŞMESİ

KULLANICI (DERS TALEP EDEN) SÖZLEŞMESİ

1. Madde   Bu sayfada paylaşılan kullanıcı sözleşmesi ve Sitede paylaşılan diğer kurallar OgrencidenOzelDers.Com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Sitenin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Siteden yararlanmaya başladığı andan itibaren   veya Web Sitesi üzerinden Ders Talebi oluştururken bu Sözleşmeyi onayladığını taahhüt ettiği kabul edilir. Bu sayfada veya farklı sayfalarda paylaşılan kurallar ve şartların sizin için uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen siteyi kullanmayınız.

2. Madde    OgrencidenOzelDers.Com ihtiyaç duyulduğunda sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da düzenleme hakkına sahiptir. Kullanıcı sözleşmesi değiştiğinde veya güncellendiğinde geçmişte hizmet almış kullanıcılara bilgilendirme yapılmaz.

 

İş bu Sözleşme metni içerisinde;

 

“OgrencidenOzelDers.Com” GR Proje Danışmanlık Eğitim Ticaret Limited Şirketi’nin sahiplendiği ilan platformunu,

 “Web Sitesi” http://OgrencidenOzelDers.Com internet sitesini,

 “Kullanıcı” veya “Ders Talep Eden” ( Yönetmelik kapsamında Hizmet Alan olarak düşünülmelidir )   Web sitesinden yazılı veya sözlü ders talep eden kişileri,

 “Üye” veya “Ders Veren” ( Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı olarak düşünülmelidir )  E-posta kaydı ve profili için gerekli bilgileri alınarak iş bu Üyelik Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak profil oluşturan ve kendine ait paneli olan kişiyi,

“Site Yönetimi” OgrencidenOzelDers.Com sitesinin yönetimini, kontrolünü sağlayan GR Proje Danışmanlık Eğitim Ticaret Limited Şirketi bünyesinde çalışan site yöneticilerini ve yazılımı,

“Ücretli Üye” veya “Ücretli Profil” ( Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı olarak düşünülmelidir )   web sitesine üyelik ücreti ödeyerek kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş kişiyi,

“Ücretsiz Üye” veya “Ücretsiz Profil” web sitesine başvuru yapmış fakat üyeliği aktif olmamış kişiyi,

“Ders Talebi” Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Üye’den özel ders almak amacıyla Web Sitesindeki profillerden veya site yönetimini arayarak sözlü olarak paylaşılan, site yönetimi tarafından uygunluğu kontrol edilip ilgili üyelere iletilen talepleri,

 “Dopingli Üye” sitedeki profili alınan reklam ve tanıtım hizmet bedeline karşılık öncelikli konumlandırma hizmeti verilen üyeyi,

 Sitede kullanılan “Veli” ve “Velimiz” kavramları hizmet talep eden kullanıcıları temsil eder. OgrencidenOzelDers.Com hiçbir kullanıcıdan ücret alamaz ve öğrenci listesi tutmaz.

“Sözleşme” iş bu Kullanıcı Sözleşmesini,

“Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,ifade eder.

3. Madde   OgrencidenOzelDers.Com, sözleşme çerçevesinde Hizmet Veren (özel ders veren üye) profilini üyelerin kendilerinin paylaştığı bilgilere göre sitede yayınlayan ve Hizmet Alan (ders talep eden) kullanıcıların taleplerini üyelere ulaştırma hizmeti sağlayan bir ilan platformudur.

4. Madde   OgrencidenOzelDers.Com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, OgrencidenOzelDers.Com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

5. Madde   OgrencidenOzelDers.Com sitede profil oluşturan üyelerin MEB tarafından tanımlanan “Öğretmen” tanımı gereğince profillerinin bu tanıma uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Üyelerin kendi beyanları ve kabulleri ile kendilerini öğretmen olarak tanımlaması kendi sorumlulukları altındadır.

6. Madde OgrencidenOzelDers.Com ve bağlı bulunduğu GR proje Danışmanlık Eğitim Ticaret Limited Şirketi 5580 kanun numaralı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU kapsamında eğitim öğretim faaliyetleri yapan veya eğitim öğretim faaliyetlerine aracılık hizmeti veren bir KURUM değildir. Kanunda belirtilen KURUM tanımlamalarının hiçbirisine girmez. OgrencidenOzelDers.Com 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bir hizmet sağlayıcı bir platformdur.

7. Madde OgrencidenOzelDers.Com ders talep eden kullanıcılardan hiçbir ücret talep etmez. Gelirini hizmet vermek isteyen üyelerinden sağlar. Verdiği hizmete karşılık alınan ücretlere fatura düzenler ve vergisini öder. Gelir Dairesi Başkanlığı 30/07/2013 tarih ve 84098128-120.04-450 sayılı “Öğrencilere özel ders verilmesi karşılığında alınan ücretin serbest meslek kazancı olarak değerlendirileceği hk.” Özelge kapsamında, Üyeler yasal olarak serbest meslek mensubu sayılır ve serbest meslek makbuzu düzenleyip kazanç defteri tutmakla mükelleftir. OgrencidenOzelDers.Com üyelerinin verdikleri hizmetlerden dolayı elde ettikleri gelirlerden doğacak kazançlarının vergi beyanlarını takip etmez ve sorumluluk kabul etmez.

 

8. Madde   Web Sitesi’nden ders talep etmek ücretsizdir. Sözleşme koşulları uyarınca yasal sorumluluğunu kabul edenler talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Ders Talebi oluşturabilir. Kullanıcılar iletişim bilgilerini paylaşarak ve detaylarını belirterek aynı anda birden fazla Ders Talebi gönderebilirler. İster ders talebi formu doldurarak isterse sözlü olarak talebini site yönetimiyle paylaşan kullanıcılar ders talep formunda paylaşılan “Ders Alma Şartları” nı kabul etmiş olurlar. Kullanıcıların paylaştıkları bilgilerin doğruluğunun kontrolü OgrencidenOzelDers.Com sorumluluğunda değildir. Cep telefonu ve İsim belirtilerek sahte ders taleplerinin üyeler tarafından dikkatle değerlendirilmeli, başka kişiler tarafından kötü niyetle oluşturulan ders taleplerinde dolayı sorumluluk ip adresi belli olan ders talep edene aittir. OgrencidenOzelDers.Com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

9. Madde    OgrencidenOzelDers.Com, Ders Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde ders veren üyeye iletir. Ancak Ders Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Ders Talep Eden’e aittir.

 

10. Madde  Ders talep eden, anlaştığı üye ile kendi anlaştığı şartlar altında çalışır. Hizmet alımı esnasında doğabilecek güvenlik vb. sorunlardan site yönetimi sorumlu değildir. Ders talep eden kendi güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür.

 

11. Madde En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı ders talep formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye (ders veren) Hizmet Veren Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir profil oluşturup Hizmet Veren (özel ders veren öğretmen) sıfatı kazanabilir.

 

12. Madde   Hizmet Veren üyeler ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üyelik (Ders Veren) Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a (kullanıcıya) iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. OgrencidenOzelDers.Com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

13. Madde   Hizmet Alanlar, hizmet veren üye ile aralarında anlaştıkları ücreti OgrencidenOzelDers.Com kontrolü dışında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir. Site olarak hizmet verenin hizmet alanlardan ödeme alması için oluşturulan bir ödemesi sistemi yoktur.  

 

14. Madde   Hizmet alanların hizmet veren üyelere yapmış oldukları ödemeler OgrencidenOzelDers.Com aracılığı ile gerçekleşmez, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler OgrencidenOzelDers.Com’dan talep edilemeyecek olup OgrencidenOzelDers.Com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin Hizmet Veren Üye’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

 

15. Madde   İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla OgrencidenOzelDers.Com Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ödeme işlemlerinin gerçekleşmesine aracılık hizmeti sağlamaz. OgrencidenOzelDers.Com sadece hizmet verenlerden üyelik ücreti ve reklam tanıtım hizmet bedeli alır. Hizmet veren ve hizmet alan arasındaki ödeme ile ilgili problemlerde site yönetimi sorumluluk kabul etmez.

 

16. Madde    OgrencidenOzelDers.Com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki sözlü anlaşma için site yönetimi olarak garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. OgrencidenOzelDers.Com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

 

17. Madde    OgrencidenOzelDers.Com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Bu tavsiyelerin hizmet alan açısından bir bağlayıcılığı yoktur, kendi özgür irade ve tercihleri doğrultusunda istedikleri hizmet sağlayan üyeye yönlendirilme hakları vardır. Söz konusu durum, OgrencidenOzelDers.Com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

 

18. Madde    OgrencidenOzelDers.Com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan OgrencidenOzelDers.Com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

19. Madde OgrencidenOzelDers.Com hizmet verdikleri kullanıcıları arayabilir ve diğer kullanıcılara karar vermelerinde yardımcı olması adına memnuniyet sorgulaması yapabilir.

 

20. Madde   OgrencidenOzelDers.Com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 

21. Madde OgrencidenOzelDers.Com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

22. Madde  Hizmet Alan ( ders talep eden) bilgileri OgrencidenOzelDers.Com tarafından ilgili Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması adına paylaşılmaktadır. Talebin paylaşılması özel ders hizmetinin gerçekleşmesi anlamına gelmez. Hizmet alan eğer formda belirtmemişse ilgili talebini farklı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmasına izin vermiş olur. Hizmet veren üyelerin bilgileri kendileri profillerinde belirtmediler ise hizmet talep edenlerle paylaşılmaz. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

23. Madde   Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

24. Madde   Hizmet Alan, birden fazla üyeden ders talep edebilir. Bu talepler üyelere iletildikten sonra ilgili ve istekli olan üye dönüş yapar. Üyelerin kendilerine gelen taleplere dönüş yapma zorunlulukları yoktur.

25. Madde OgrencidenOzelDers.Com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. OgrencidenOzelDers.Com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler OgrencidenOzelDers.Com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

26. Madde OgrencidenOzelDers.Com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@OgrencidenOzelDers.Com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

 

27. Madde Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde OgrencidenOzelDers.Com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, OgrencidenOzelDers.Com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

 

28. Madde Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, OgrencidenOzelDers.Com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. OgrencidenOzelDers.Com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. OgrencidenOzelDers.Com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

29. Madde Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, OgrencidenOzelDers.Com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

30. Madde Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, OgrencidenOzelDers.Com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

31. Madde OgrencidenOzelDers.Com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

 

32. Madde OgrencidenOzelDers.Com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

33. Madde Kullanıcılar ve üyeler, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

34. Madde Kullanıcı’lar veya üyeler birbiriyle ya da OgrencidenOzelDers.Com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

 

35. Madde Hizmet Alan (kullanıcı, ders talep eden) veya Hizmet Veren’ler (üye, ders veren), kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.   

36. Madde OgrencidenOzelDers.Com Sitenin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Sitenin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

37. Madde OgrencidenOzelDers.Com, Siteden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

38. Madde OgrencidenOzelDers.Com, yapılan güncellemeler esnasında doğabilecek veri kaybından sorumlu değildir.

 

39. Madde OgrencidenOzelDers.Com üye bilgilerini ve site özgün verilerini koruma amaçlı tedbirleri almaktadır. Ancak veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

40. Madde OgrencidenOzelDers.Com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

41. Madde Web sitesinin tasarım ve yazılımı ile alakalı bütün haklar OgrencidenOzelDers.Com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

42. Madde OgrencidenOzelDers.Com’a kullanıcılar veya üyeler tarafından yapılan yorum ve eleştirilerin telif hakları OgrencidenOzelDers.Com’a aittir. OgrencidenOzelDers.Com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını site içerisinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlamayabilir. OgrencidenOzelDers.Com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

43. Madde OgrencidenOzelDers.Com sitesine kullanıcılar ve üyeler tarafında eklenen içeriklerin sorumlulukları tamamen yazarlara aittir. OgrencidenOzelDers.Com herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

44. Madde OgrencidenOzelDers.Com sitesinde başka internet sitelerine link verilebilir. Bu bağlantı yapılan sitelerin içeriğinden OgrencidenOzelDers.Com sorumlu değildir.

45. Madde OgrencidenOzelDers.Com, üyeler veya kullanıcılar tarafından siteye eklenen yasadışı veya yasak olacak türden içeriği sormadan ve izin almadan kaldırma ve söz konusu içeriklerin isteye girişini yapanların üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

46. Madde İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

47. Madde OgrencidenOzelDers.Com sisteminde kayıtlı her türlü bilgi teknik bir sorun olmadığı müddetçe en az bir (1) yıl boyunca saklanır. Üyeler ve kullanıcılar arasındaki uyuşmazlık yasal mercilere iletilmesi durumunda OgrencidenOzelDers.Com yetkili mercilerin taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler istenmesi durumunda paylaşılır ve taraflar da sözleşme gereği bunu kabul etmiş olurlar.

 

48. Madde Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği, Kullanıcılara ve Üyelere OgrencidenOzelDers.Com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. Sözleşmeyi kabul etmeyen üyeler ve kullanıcılar sitedeki verilerini info@ogrencidenozelders.com adresine mail atarak silebilirler. Sitede verileri bulunmayan üyelerin site ile arasındaki bağlayıcılığı sonlanmış olur. Eski anlaştığı kullanıcılar için sözleşme şartları aynen geçerlidir. Kullanıcılar siteyi kullanarak sözleşme ile bir veya birkaç seferliğine muhatap olmuş sayılırlar. Farklı bir talepte bulunmayarak sözleşme ile ilgili şartlardan muaf olurlar. Kullanıcıların geçmiş talepleri sözleşme kapsamındadır, sonradan feshedilemez.