Gönüllü Öğretmenlerden Ücretsiz Ders Başvuru Formu

Değerli velilerimiz,

Toplumsal fayda ve farkındalık konularında çalışmalar üreten ve bu niyetle birçok alanda projeler yürüten Sosyal Akıl Derneğimizin bu çalışma alanlarından birini de de dezavantajlı gruplar oluşturmakta.

Bundan dört yıl önce OgrencidenOzelDers.Com projesi ile niyet ettiğimiz ve hayallerini kurduğumuz, bu özel gruba yönelik olarak ilk adımlarını attığımız projemizi, daha da genişleterek ve büyüterek bugün hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz.

Bu çalışmaları önemseyen ve benimseyen gönüllü üniversitelerin de desteği ve aktif katılımıyla dezavantajlı durumda olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan “Gönüllü Öğretmenlik” projemizin, bu alandaki ihtiyaçların karşılanması ve giderilmesine katkı sunarken; gençlerimizin gelişimi ve toplumsal farkındalığın oluşması hususunda da büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz.

Proje kapsamında evlerinize yönlendirilecek gönüllü öğretmenlerimiz, belirlenecek program dâhilinde haftada bir ya da iki seans şeklinde bu hizmeti sunacak ve her ders saati 80 dakikalık eğitimlerden oluşacaktır.

Her derse ait raporlamanın da OgrencidenOzelDers.Com öğretmen paneli üzerinden paylaşılacağı bu sistemle, öğrencimizin gelişimi, eğitimle ilgili takibin yapılabilmesi de mümkün kılınarak, böylece siz velilerimize sunulacaktır.

Yine aylık olarak planlanan veli arama ve görüşmeleriyle de süreç değerlendirmesi yapılarak, çalışmanın verimliliği ve gelecek eğitimlerin planlanması noktasında sizlerin de fikirleri alınacak, öğrenci-veli-eğitmen iletişimini ve dayanışmasını sürekli hale getiren bir yaklaşımla eğitimler sürdürülecektir.

Bizler, gönüllü ve özverili üniversite öğrencilerimizi, dezavantajlı durumda olan öğrenci kardeşleri ile buluşturmayı hedeflediğimiz ve “Gönüllü Öğretmenlik” adıyla başlattığımız kampanyamıza olan ilgi ve desteğin, yeni dönemde daha da gelişerek, beraberinde yeni çalışmaları da başlatacağına inanıyoruz.

Gönüllü (üniversiteli) öğretmenlerimizden yararlanmak ve evinizde birebir ders almak için sizler de başvuruda bulunabilirsiniz. 

Başvurular, aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda, Sosyal Akıl Derneğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek ve sizlerle paylaşılacak, başvuru belge takibi, üniversiteli öğretmenlerin yönlendirilmesi süreçleri ise OgrencidenOzelDers.Com tarafından yapılacaktır.

Başvuru Şartları

1. Destek alacak öğrencinin aktif olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimine devam ediyor olması. 

2. Ders alacak öğrencinin okulundaki rehber öğretmeninden ve de okul yönetiminden öğrencinin sosyal veya bedensel olarak dezavantajlı olduğuna dair ıslak imzalı ve kaşeli belge temin edilmesi.

3. Ders yapılacak öğrenci evinin ders çalışmaya müsait olması ve ders esnasında evde bayan bir ebeveyn (anne, hala, teyze, annanne, babanne) bulunacağına dair yazılı taahhüt verilmesi.

4. Ders alacak öğrencinin İstanbul ilçelerinde ikamet etmesi ve ders yapılacak evin toplu taşıma ile rahat bir şekilde ulaşılabilir konumda olması. (Gönüllü öğretmenlik çalışması ilerleyen zamanlarda diğer illerimize de yaygınlaştırılacaktır.)