Blog

Zekâ Türleri

Bir önceki yazımda Howard Garner’in çoklu zekâ kuramına giriş yapmıştım. Gardner’in bu kuramdaki asıl hedefinin zekânın tek olmadığını, insanın sekiz ayrı zekâ çeşidine sahip olduğu ve bu zekâ çeşitlerinin zamanla geliştirilebileceğini savunduğundan bahsetmiştim. Gelin bu zekâ çeşitlerini birlikte inceleyelim.

  1. Sözsel - Dilsel Zekâ: Bu zekâ türüne sahip olan kişiler yazar, şair, edebiyatçı, dil bilimci, hukukçu, siyasetçi gibi mesleklerde başarılı olabilirler.  Sözcükler ile düşünme, ifade ve anlatım gücü, soyut düşünme hitabet gibi becerileri gelişmiştir. Sözlü ve yazılı alanda dili iyi kullanarak iyi iletişim kurdukları için insanları etkileyebilirler.
  2. Görsel - Mekânsal Zekâ: Çevreyi algılarken şekiller, çizgiler imgeler ile algılayarak öğrenirler. Öğrendikleri şeyleri görsel imgeler ile somutlaştırır. Yön duyguları çok gelişmiştir. Görselle desteklenen anlatımla sözlü anlatımdan daha çok dikkatlerini çeker, bu zekâ türüne sahip kişiler mimar, tasarımcı, ressam olabilir.
  3. Bedensel – Kinestetik Zekâ: Aklın ve vücudun fiziksel performans ile birleştirilerek çalıştırıldığı zekâ türüdür. Bu zekâ türüne sahip olan kişilerin beyin- beden koordinasyonunu kullanma becerileri gelişmiştir. Jest ve mimiklerini çok kullanır, eşyalara dokunarak onları inceleyip tanımaya çalışırlar. Çok hareketlidirler, sözlerden çok yapılanları hatırlarlar. Rol yapma, dans, spor gibi faaliyetler ile aktif olarak ilgilenirler. Sporcu, dansçı oyuncu, sanatçı veya heykeltıraş olabilirler.
  4. Mantıksal – Matematiksel Zekâ: Çok meraklı olan ve çok soru soran, mantıksal – matematiksel zekaya sahip olan kişiler sayılar ve semboller ile düşünürler. Mantıksal ilişki kurabilme, somut işlemlerden soyut ifadeler üretme yetenekleri gelişmiştir. Mühendis, mimar, ekonomist, matematikçi, bilgisayar uzmanı ve matematikçi olabilirler.