Blog

Yüzyılların Yanlış Stratejisi

12 yıl boyunca İngilizce dersleri alıp tek cümle kullanmayan bir neslin yetişmesi size de garip gelmiyor mu ? Veya ne kadar uğraşsa da matematik sorularını çözümleyemeyen sonra da matematiğin zor olduğunu düşünen öğrencilerin olması ...? Bilgi iyi bir iletici tarafından en doğru şekilde öğrenciye iletildikten sonra gerçekten de çok büyük bir emek harcamaya gerek var mıdır yaşı küçük ama zekası kocaman olan çocuklar için? Etkili bir iletişim, doğru bir bilgi aktarım kanalı ve verimli bir ortamda hangi çocuk bir alanda başarısız olabilir ki? Çocuklar hayatlarının her alanında bire bir ilgi ister çünkü bebeklikten öyle alışmışlardır.Bu çocukların bir eğilimidir bana göre. Bu yüzden bire bir derslerde daha fazla verim alınır ve çocuk daha aktif olur. Unutmayın çocuklarınızın geleceği sizlerin en büyük mutluluk kaynağıdır.Onlara her zaman özel bir ilgi ve fırsatlar verin.