Blog

Türkiyede İngilizce Öğretimi

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri yıllarca İngilizce dersi görüp iki kelime ingilizce konuşamamak... Peki ama neden? Problemin köküne inildiğinde gramer yani dilbilgisi yüklemesi yapılan bireyler olduğumuz ortaya çıkacaktır. Elbetteki bu sorun ülkenin ileri gelenlerinin de gözüne çarpmaktadır. Fakat biliyoruz ki eğitim sistemimiz düzeltilmeye çalışıldıkça gün geçtikçe kötüleşmektedir. Gramer odaklı eğitimden konuşmaya yönelik ingilizce öğretimine geçilmesi elbette ki sınav odaklı olan eğitim sistemimizi de yok etmeye yönelik bir adım olacaktır. Şu anki sistem değiştirilmeden yapılacabilecek en iyi çözüm nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Bireyi temel alan, oyunlaştırma ve otantik materyal kullanımına odaklanan bir öğretmenin ingilizce konuşamama problemini zaman içerisinde çözebileceğini öngörmekteyim.