Blog

Özel Ders Neden Önemlidir?

 • Özel ders öğrenenler ile birebir olarak gerçekleştirilir.
 • Özel dersin öğrenenlerde bıraktığı etki daha fazladır. Bu sayede özel derslerde işlenen konular diğer derslere daha kalıcı olabilmektedir.
 • Özel ders ihtiyaç duyulan ders ve konulara göre düzenlenebilir.
 • Özel ders esnek bir yapıya sahiptir, istenilen süreye göre dersler sürdürülebilir.
 • Özel ders dinamiktir, her an değişime ve gelişime açıktır. Öğrenenlerin bilgilerini sürekli geliştirmelerine ve güncellemelerine olanak sağlar.
 • Özel ortamı öğrenenlerin bireysel farklılıklarına (özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ve üstün zekâlı öğrenciler) öğrenme biçimlerine uygun bir yapıda hazırlanabilir.
 • Özel ders kolaylaştırıcıdır, öğrenenlerin eksiklerini kolayca kapatmalarına ve daha üst seviyelere gelmelerine yardımcı olur.
 • Özel ders güvenlidir, dersin en başında öğretmen-ebeveyn-öğrenci tanışması gerçekleştikten sonra dersler huzurlu bir ortamda sürdürülür.
 • Özel ders ilgi çekicidir ve öğrenenlerin bakış açılarını geliştirir.
 • Özel ders ile sürekli tekrarlar yapmak daha kolaydır.
 • Özel ders ile öğrenenlerin daha çok ve daha farklı türde etkinlik, soru ve alıştırmalar ile karşılaşmaları sağlanır.
 • Özel ders sayesinde öğrencilere daha çok zaman ayrılabildiğinden, öğrencilerin daha yüksek düzeyde verim almaları söz konusudur.
 • Özel ders öğrenci-öğretmen ilişkisini daha çok artırır. Özel dersler ile öğrenenlerin öğretmenlerine her daim gönül rahatlığıyla ulaşabilmeleri sağlanır.
 • Özel ders, ezberci bir eğitim sisteminden ziyade yaparak-yaşayarak öğrenmeye daha çok açıktır.
 • Özel ders sarmal eğitim yaklaşımına daha çok açıktır. Süreklilik arz eden bir eğitim sisteminde önceden öğrenilenler ileride öğrenilenlere bir temel oluşturur ve giderek kapsam genişletilerek tekrar edilir. Bu şekilde sürekli öğrenme sağlanır.