Blog

Öğretmenliğe Erken Adım

Meslek olarak öğretmenliği seçmem çocuklara olan sonsuz sevgimden besleniyor olsa gerek. Masum masum soruları, her konuyu ayrıntılı incelemeleri, verilen cevaplara yeni sorular üretmeleri, farklı cevap vermeniz anında tutarsızlığını yakalamaları... Muhteşemler. Ve sen bu tertemiz beyinlere kendinden bir şeyler katıyorsun. Bazı şeyleri ilk kez senden duyuyorlar. O heyecanı ilk kez seninle yaşıyorlar. Ne muazzam şeydir öğretmek de öğrenmek de. Kendi öğretmenime olan hayranlığım, kendimi oyuncaklarıma bir şeyler anlatırken yakalamam... İşte bunların hepsi birleşince okulumu bitirmeden öğretmenlik yapma isteğini doğurdu.