Blog

Lise Özel Ders

Lisede özel ders takviyesi etkisini özellikle sınavlarda fazlasıyla göstermektedir. Bununla beraber liselerdeki kalabalık sınıflar ve toplu öğrenme düzeyi farklılıkları öğrencilerin bireysel eğitim almaları gerektiğini göstermektedir. Özel dersin en önemli faydaları arasında sistemli ders çalışma, soru tekniği öğrenme, formül ve pratik soru çözme tekniklerini kavrama ve şüphesiz ki sınavlarda olan başarı yer almaktadır. Özel dersin öğrenciyi bir plan içinde hareket etmeye zorlaması ve disipline etmesi çok önemli bir faktördür. Bu sistemli çalışma da öğrenciyi başarıya götürmektedir. Lisede özel dersin amacı öğrencinin sistemli çalışması ile sadece sınavda başarılı olmasını sağlamak değil edindiği bilgilerin kalıcılığını sağlamaktır. Diğer açıdan bakıldığında sınavlar genellikle rekabet mantığında yapıldığı için öğrencinin almış olduğu her bir puan binlerce öğrenciyi geride bırakmak demektir. Bu bağlamda özel ders öğrencinin eksik olduğu her konuya birebir çözüm ürettiği için çok faydalı ve zaman anlamında da en kısa zamanda en çok bilgiyi aktarma aşamasında çok önemlidir.