Blog

Kendini tanıma

"Kişi, kendini tanıma yolunda şuurlu bir farkındalık geliştirmemişse, kendisiyle biliş tutmamışsa, kendisini negatif duygulardan arındırmaya yönelmemişse, genel olarak tutum ve davranışlarını, hatta duygularını yöneten sâiklerin neler olduğunu bile fark etmez, dolayısıyla kendini eğitemeden, ömrünü tamamlar ve ne yazık ki, insan olma yolunda ilerlemek için verilmiş bu ömrü hebâ eder. İnsanı yöneten, bu negatif sâikler ise (cehennem bunlardan başka bir şey değildir), çeşitli korkulardan türer: 1. Suçlanma korkusundan türeyen: Yalancılık 2. Değersizlik korkusundan türeyen: Kibir 3. Yetersizlik korkusundan türeyen: Kıskançlık 4. Güçsüzlük korkusundan türeyen: Dik başlılık, her şeyi ben bilirim tavrı 5. Yokluk, yoksulluk korkusundan türeyen: Cimrilik 6. Güvensizlik ve çâresizlik korkusundan türeyen: Şüphecilik 7. Aşağılanma korkusundan türeyen: Küçümseme 8. Onaylanmama korkusundan türeyen: Mükemmeliyetçilik