Blog

İlköğretim Kitaplarında Ataerkillik, Cinsiyet Eşitsizliği

Son dönemlerde basılan kitapları incelediğimizde görev paylaşımındaki cinsiyetçiliği açıkça görürüz. Kız çocukları genel olarak bebeklerle oynarken resmedilmişlerdir. Duygu ifade eden metinlerde yer almışlardır. İncelenen metinlerde kız çocukları yaramazlık yaparken ve ağabeyleri tarafından uyarılırken; aile gözetiminde oturma odasında ders çalışırken; annelerinin etrafında ve ev aletlerinin kullanımına ilgi duyarken; bale ve jimnastik ile uğraşırken verilmişlerdir. Metinlerde, bakımlı olmalarına dair vurgular bulunmaktadır. Diğer çocuklarla temas halinde verilmemiştir.Futbol ve buna benzer aktivitelerde erkek çocukların yer aldığı ve aynı zamanda tamirat işlerine de ilgi duydukları gözlenmektedir. Erkek çocukları, yaratıcı düşünme becerisine sahip, sorunlara akılcı çözümler bulan, bilgilendirici,  araştırmacı gibi niteliklerle verilmiştir. Anneler ev işi yaparken, babalar gazete okuyarak, işe giderken resmedilmiştir. Bunlar geleceğin insanlarını yetiştirmede yanlış karakterize edilmiş sembollerdir.

Çocukların bilinçaltlarına kadınların pasif, edilgen olması gerektiği verilmektedir. Öğretmenler ve veliler olarak bunlara dikkat etmemiz gerekir, çocuklarımıza bunun böyle olmadığını rol model olarak göstermemiz gerekir. Evlerde abiler ve kız çocuklara eeşit görev dağılımında bulunmak ve eşlerimizle de ev işlerini paylaşmamız gerekir. Örneğin sofra kurmaya babalar da dahil edilmeli, çay servisinde, yatak toparlamada kadınlarla eş görevi almalıdırlar. Gelecekte kadınların iş hayatında daha aktif olmasını, şiddet görmesini istemiyorsak kızlarımızı daha güçlü, özgüvenli yetiştirmeli, erkek çocuklarımızın da kız kardeşlerini, kadınları kendileriyle eşit şansa sahip olarak görmelerini sağlamalıyız. Buna aile hayatımızda başlamalıyız.