Blog

Hayata Dair

Öğrenci değişim programı ile Hindistan'da bir dönem Sosyal Bilimler Bölümü'nde okumamın İngilizce bilgim ve hayat anlayışım üzerinde büyük etkileri oldu. Bu sayede ders vereceğim öğrenciye sadece kağıt üzerinde öğrenilebilecek konularda değil, konuşma ve dinleme konularında da yardımcı olma becerisi kazandım.