Blog

Ezberci yerine Mantığa Uygun Egitim

Ezberlemek sadece günü kurtarır ama mantığımıza oturtmak her günü kurtarır