Blog

Eğitimi öğrenciyi uzaklaştırmadan vermek

Hepimizin de bildiği gibi çocuğuna iyi bir eğitim vermek yaşadığımız çağ ebeveynlerinin en büyük sorumluluğu. Çünkü iyi bir eğitim sonucunda ileride iyi iş imkanlarına ve iyi hayat koşullarına sahip olabiliyor insanlar. Ama benim kendi fikrime göre eğitimin anlamı sadece iyi bir iş için yapılan bir eylem olmamalı. Çocuk yetiştirirken çocukları aynı zamanda bir hayatın içine de hazırladığımızı, bu hayat boyunca iyiyle de kötüyle de hep yanyana yürüyeceğini ve bu iyilerle kötüler arasında en doğruyu seçebilmek için iyi bir eğitime ihtiyacımız olduğunu fark edebilmemiz gerekir. Aile,okul ya da çevreden alacağı eğitimin çocukları nasıl etkileyeceğini de göz önünde bulundurunca eğitimin sadece iyi bir işe sahip olabilmek için verilen bir şey olmadığını kolaylıkla farkedebiliriz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak isteyen her insanın, çocuğunu dış dünyaya en kolay hazırlayabilmenin yolunun baskıcı ve zorla yaptırılan bir eğitim eyleminden çok, sevilerek ve sevdirerek yapılınca iyi birer bireyler elde edilebileceğini fark ederek başlayabilirsek, dünyanın daha güzel bir yer olabileceğine inanıyorum.