Blog

Eğitim mi Öğretim mi?

      Hayatın her alanını etkileyip her olguyu şekillendirmesine rağmen, ne yazık ki henüz kavram karmaşası yaşayan iki kelime. Maalesef ki bu durum bize ülkemizdeki eğitim-öğretim seviyesinin ne derece düşük olduğunu gözler önüne seriyor.

 

      Eğitim doğumdan ölüme kadar süren insanın tüm yaşam boyunca kendine kattığı herhangi bir konu ile ilgili olabilecek her bilgi ve tecrübedir. Eğitimin zamanı, mekânı, belirli bir süreci yoktur. İlk başladığı yer aile olup, okul hayatı, iş hayatı vs. tüm hayatını kapsar.

 

      Öğretim ise eğitimin okul süresini kapsayan sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Yani öğretim eğitimin planlı, programlı bir şekilde, profesyonel kişiler tarafından verilen bölümüdür.

 

      Öğretimde hangi konunun, ne zaman, nerede, ne şekilde(hangi metot ile), ne kadar sürede, hangi araçlar ile(kaynak ve materyaller), kim tarafından ve hangi olumlu hedeflerle(öğretimde olumsuz hedef yoktur) öğretileceği daha önceden yazılı bir şekilde planlanmıştır. Bu plan müfredattır ve müfredatın dışına çıkılmaz.

 

      Eğitimde ise yer, zaman, metot, süre, araç, hedef, kısacası müfredat yoktur. Eğitimin nerede ne zaman, ne şekilde gerçekleşeceği belirsizdir. Eğitim gelişi güzel, bireyin ihtiyaç ve eğilimleri yönünde gerçekleşir. Bunun sebebi her bireyin dünyaya bakış açısının farklı olması, her durum ve olaydan farklı yorumlar ve kıssadan hisseler çıkarmasıdır.

 

      Ülkemizin sürekli değiştirilen eğitim sisteminde ne yazık ki büyük sorunlar vardır. Ve onca çabaya rağmen elle tutulur bir sonuç alınamamıştır. Peki ülkemizin eğitim sistemini değiştiremeyeceğimize göre bizler neler yapabiliriz gelin bir sonraki yazımda bunları konuşalım.