Blog

Çoklu Zeka Kuramı

Her birey yaradılışı gereği yegânedir. Bu sadece fiziksel anlamada değil aynı zamanda ruhsal ve zihinsel olarak da böyle.  Ruh halinden, davranışlarına, düşünce tarzından, hayata bakış açısına kadar her yönü ile diğerlerinden ayrılır.

                Aynı anne babadan doğmuş, aynı şekilde yetiştirilmiş, aynı cinsiyette olan iki kardeş bile farklı beyinlere sahip olduklarından olaylar ile ilgili düşünceleri ve olaylara karşı tutumları farklılık gösterir.

                Harward Üniversitesi Psikoloji Profesörü Howard Gardner’ın çoklu zekâ kuramına göre 8 zekâ çeşidi vardır. Bunlar;

1)      Sözel-Dilsel Zekâ

2)      Mantıksal-Matematiksel Zekâ

3)      Görsel-Mekânsal Zekâ

4)      Bedensel-Kinestetik Zekâ

5)      Müziksel-Ritmik Zekâ

6)      Kişisel İçsel Zekâ

7)      Kişilerarası-Sosyal Zekâ

8)      Doğa-Varoluşçu Zekâ’dır.

 

 

 

 

 

                Bu sekiz zekâ türü her bireyde mevcuttur. Fakat bazı zekâ türleri daha güçlü iken, bazıları daha zayıf olabilir. Zayıf olan zekâlar üzerlerinde çalışılarak geliştirilebilirler.

                0-6 yaş arası çocukların genellikle 3 zekâ tipi gelişmiştir: Sözel-Dilsel, Görsel-Mekânsal ve Bedensel-Kinestetiktir. Motor becerileri henüz gelişmekte olduğu için kinestetik aktiviteler ile daha iyi öğrenirler. Birde bu aktivitelere görsel ve işitsel materyal ve kaynaklar eklendiğinde çocukların dikkatini toplamak ve bilginin edinimini sağlamak çok zor olmayacaktır.

                Bu yazımda çoklu zekâ kuramına giriş yapmak istedim, bir sonraki yazımda zeka türlerini birlikte inceleyeceğiz.