Blog

(CALL)-Bilgisayar tabanlı eğitim

Günümüz teknolojisinin gittikçe ilerlediği inkar edilemez bir gerçektir. Öyle ki küçükten büyüğe herkesin teknolojiyle iç içe olduğu bu dönemde yapılması gereken teknolojiyi inkar etmek, yadsımak yerine onu hayatın bütünü olarak kabul etmek ve olumlu şekilde kullanılması için yöntemler keşfedilmelidir. Teknolojinin eğitimde kullanılması onu olumlu bir şekilde kullanmaya yönelik bir adım olmasının yanında öğrenmeyi daha interaktif ve motivasyon edici bir olay haline getirir. Özellikle yeni nesile eğitim verecek olan öğretmenlerin CALL(computer assisted language learning) yani bilgisayar destekli dil öğrenimini hayata geçirmeleri öğrencilerin derse tutumunu olumlu yönde etkilerken onlara iletişim alanında birçok olanak sağlayarak dili daha kolay kavramasını sağlar. Sözün özü, çağa ayak uydurmak her zaman olanı olduğu gibi kabul etmek değildir. Ufak değişikliklerle çağın yeniliklerini hayatımıza katmalıyız...